Kalendář

 

Aktuální video

Informace o webu

Původní web MOS

Jsme členy

Česká společnost ornitologická
Birdlife-international-partner-logo
Oborová platforma ekologických nevládních organizací


Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Unie pro řeku Moravu
MAS - Partnerství Moštěnka

Spolupracujeme sMORAVSKÝ ORNITOLOGICKÝ SPOLEK – středomoravská pobočka České společnosti ornitologické (MOS) je nevládní nezisková organizace sdružující profesionální i amatérské ornitology, birdwatchery a milovníky ptactva a přírody. Původní MOS vznikl již v roce 1932 jako jedna z prvních organizací zabývajících se výzkumem a ochranou ptactva v tehdejším Československu. Významným mezníkem v historii organizace se stal 1. leden 2005, kdy došlo ke sloučení členské základny MOS s Českou společností ornitologickou.


Historie              Výbor             Stanovy

  • Pravidelně pořádáme pro veřejnost exkurze na atraktivní ornitologické lokality střední Moravy. Jejich součástí bývá také ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Jednou ročně organizujeme výzkumný terénní víkend zaměřený na poznání ornitologicky méně prozkoumaných lokalit.

  • Pravidelně pořádáme výstavy a přednášky pro nejširší veřejnost. V našich tiskových zprávách informujeme o výskytech vzácných druhů živočichů i rostlin, o problematice ochrany přírody i o své činnosti. Tyto zprávy se objevují jak v regionálním, tak i celostátním tisku, včetně odborných časopisů, televize a rozhlasu.

  • Účastníme se správních řízení.

  • Od roku 2009 realizujeme v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy ve spolupráci s LS Bystřice pod Hostýnem projekt na ochranu doupných a odumírajících stromů. V letech 2009 a 2010 jsme označili celkem 812 převážně buků.

  • Každoročně se zapojujeme do mapování hnízdišť rorýsů v Přerově, Olomouci, Holešově, Hulíně a dalších městech. Udržujeme několik úspěšně fungujících hnízdních ostrůvků pro rybáky.

  • Podporujeme výkupy pozemků významných pro ochranu ptáků.