Kalendář

 

Aktuální video

Informace o webu

Původní web MOS

Jsme členy

Česká společnost ornitologická
Birdlife-international-partner-logo
Oborová platforma ekologických nevládních organizací


Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Unie pro řeku Moravu
MAS - Partnerství Moštěnka

Spolupracujeme s



Ochrana ptáků


V uplynulých letech jsme vydali celou řadu informačních materiálů věnovaných problematice ochrany ptáků. Na této stránce najdete jejich přehled spolu s odkazy na další prameny.

Zimní přikrmování

Přikrmování - pomáháme ptactvu v zimním období (2008) - PDF 3,5 MB



Ochrana ptáků (nejen) v zahradách a parcích

Zahrada pro ptáky - PDF

Zahrada pro ptáky (2008) - PDF 2 MB
Do každé zahrady - budky podle návodu MOS (1998) - PDF
Ptačí budky do každé zahrady (2008) - PDF 3 MB
Doupné stromy a mrtvé dřevo (2012) - PDF



Péče o nemocné a zraněné ptáky

Každý může pomoci - PDF
Každý může pomoci zraněnému opeřenci (2008) - PDF 2 MB

Další užitečné rady najdete ZDE nebo na webu www.zvirevnouzi.cz.

Kontakty na záchranné stanice pro hendikepované volně žijící živočichy jsou k dispozici ZDE.


Kontakt na záchrannou stanici při ornitologické stanici v Přerově:

Bezručova 10, Přerov, tel.: 724 947 543, ornis(at)prerovmuzeum.cz, web



Ochrana ptáků před nárazy do skleněných ploch

Dříve hojně doporučované siluety ptáků se ukázaly jako málo účinné. Ptáci si na ně časem zpravidla zvyknou a ke kolizím dochází i nadále. Mnohem více se osvědčilo plochu polepit reflexními proužky (zvenčí, svisle), a to buď o šířce 1 cm a ve vzdálenostech 5 cm od sebe, nebo široké 2 cm ve vzdálenostech 10 cm. K jejich výrobě je možno použít samolepící barevné papíry (různé zbytky k dostání např. v reklamních agenturách). Lze použít i proužky z pro nás průhledné, ale pro ptáky viditelné UV-folie, příp. je namalovat UV-fixem (běžně k dostání, je ale třeba pravidelně obnovovat). Pomůže i používání záclon, žaluzií či dekorací na sklo (malba apod.).


Užitečné odkazy:

http://www.ochranaptaku.cz

http://www.cso.cz/wpimages/other/Glass_deadly_trap.pdf


http://www.lidovky.cz/siluety-nefunguji-ptaci-narazeji-do-skla-fpe-/ln_domov.asp?c=A080805_084314_ln_domov_nev



Ochrana rorýsů a zateplování budov

Zateplování a rekonstrukce budov s sebou přinášejí rizika pro živočichy, které tyto budovy obývají. Jedním z nejohroženějších druhů je rorýs obecný. Při troše dobré vůle a minimálních nákladů však lze hnízdiště těchto ptáků zachovat v takovém stavu, aby byla přístupná i po provedení zateplovacích prací.

Více informací o problematice naleznete na webu www.rorysi.cz, kam můžete zadávat i informace o hnízdištích těchto ptáků. Další informace jsou k dispozici např. ZDE.



Ochrana fasád a zateplení budov před strakapoudy

Ani odborníci se zatím neshodli na důvodu, proč strakapoudi vyklovávají díry do polystyrénového zateplení domů. Pravděpodobně zde hledají larvy hmyzu, protože jim polystyrén připomíná trouchnivý kmen stromu.

Často vyklovávají tak velké dutiny, že v nich na jaře zahnízdí vrabci nebo rorýsi. Stává se dokonce, že i po opravě děr montážní pěnou a přetřením novým nátěrem vyklovali strakapoudi nové díry na tomtéž místě.

Někde se osvědčilo namalovat na fasádu siluety dravců nebo sov, zpravidla si však ptáci na tyto siluety časem zvyknou a opatření ztrácí efekt. O něco účinnější je zavěšení siluet či různých ve větru se pohybujících barevných předmětů na dráty před fasádu. Je však vhodné všechna opatření průběžně obměňovat. Závěsným siluetám dravců je vhodné z obou stran přimalovat výrazné žluté oči.

Řešení problematiky by přispěly stavební úřady, které by neměly povolovat zateplování budov technologií, která neodolá zobákům strakapoudů.

Podrobnější informace najdete ZDE či ZDE.



Ostatní materiály
Plovoucí ostrovy pro rybáky obecné - PDF JPG

Biologická ochrana polních kultur před hrabošem polním - PDF
Čáp bílý - ohrožený druh - PDF
Ohrožení ptáci střední Moravy - PDF