Kalendář

 

Aktuální video

Informace o webu

Původní web MOS

Jsme členy

Česká společnost ornitologická
Birdlife-international-partner-logo
Oborová platforma ekologických nevládních organizací


Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Unie pro řeku Moravu
MAS - Partnerství Moštěnka

Spolupracujeme s

                  O projektu                      
Aktuality                      Kontakty                      Odkazy


Cílem projektu je ochrana rorýsů, netopýrů, jiřiček a dalších druhů chráněných živočichů vázaných svým výskytem na lidská sídliště a budovy v Olomouckém a Zlínském kraji. Tito živočichové jsou dnes ohrožováni především úbytkem vhodných hnízdních a úkrytových možností v souvislosti s nezbytným zateplováním a rekonstrukcemi budov. Denně tak mizí desítky hnízdních příležitostí pro rorýse a letní i zimní úkryty mnoha kolonií netopýrů. Přitom vhodná opatření nejsou nijak složitá ani nákladná a na provedení vlastní rekonstrukce nemají žádný významnější negativní vliv.

Náš projekt si proto klade za cíl především zvýšit informovanost v této oblasti mezi odbornou (stavební firmy, úřady státní správy) i laickou veřejností, nabízet odborné poradenství i řešení případných problémů a celkově zvýšit povědomí o tomto problému.

Nedílnou součástí projektu je také mapování hnízdišť rorýsů a úkrytů netopýrů ve městech za podpory krajských i městských úřadů, do kterého se může zapojit kdokoliv se zájmem o volně žijící živočichy a praktickou ochranu přírody. Projekt je financován prostřednictvím Blokového grantu Nadace partnerství z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce.


Projekt „Pod jednou střechou“


Příjemce grantu:

Česká společnost ornitologická (ČSO)


Partneři projektu:

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)

Moravský ornitologický spolek (MOS)


Územní působnost:

Olomoucký a Zlínský kraj


Doba realizace projektu:

duben 2012 – březen 2014www.swiss-contribution.cz