Kalendář

 

Aktuální video

Informace o webu

Původní web MOS

Jsme členy

Česká společnost ornitologická
Birdlife-international-partner-logo
Oborová platforma ekologických nevládních organizací


Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Unie pro řeku Moravu
MAS - Partnerství Moštěnka

Spolupracujeme sPřátelé rybáků se sešli v Tovačově a spustili webkameru z hnízdiště rybáků


V areálu společnosti Českomoravský štěrk, a.s. se ve čtvrtek 9. června sešli ornitologové, ochránci přírody se zástupci společností, které těží štěrkopísek a zároveň vytvářejí umělá hnízdiště pro chráněné rybáky. Prostě všichni, které spojuje projekt na ochranu rybáků.Webkamera sleduje hnízdiště rybáků obecných na plovoucím betonovém ostrůvku.


Seminář nazvaný „Těžba štěrkopísku na území NATURA 2000“ pořádala společnost Českomoravský štěrk, a.s., město Tovačov, Česká společnost ornitologická a její středomoravská pobočka - Moravský ornitologický spolek, která stála u zrodu projektu, který byl zahájen v roce 2007 spuštěním prvních tří umělých ostrůvků na hladinu štěrkopískovny u Troubek na Přerovsku.Betonový plovoucí ostrůvek s webkamerouOd té doby se na hladinách štěrkopískoven v Tovačově a v Hulíně objevily i betonové plovoucí ostrůvky pro rybáky. Díky nim postupně vzrostla početnost rybáků na střední Moravě z jednoho páru na 65 párů v roce 2015.
V loňském roce se flotila umělých plovoucí ostrůvky rozrostla o dalších 7 kusů a několik je jich umístěno i na štěrkopískovnách společnosti CEMEX Sand ve východních Čechách.


Projekt „Hnízdní ostrůvky pro rybáka obecného“ je od loňského roku spolufinancován Evropskou unií — Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkem jde o 24 betonových hnízdních ostrůvků pro rybáky obecné.

Hnízdo s vejci a mláďata rybáků obecných na plovoucím betonovém ostrůvku

Přátelé rybáků, jak si říkají lidé i společnosti, kteří jsou do projektu zapojeni, se sešli v Tovačově, aby si vyměnili zkušenosti a probrali nové nápady, jak vylepšit podmínky pro hnízdění rybáků. Novinkou v projektu je i zprovoznění webkamery, která je umístěna na jednom z plovoucích ostrůvků a díky níž může veřejnost sledovat dění na hnízdišti rybáků. On-line přenos můžete sledovat na zde.


Rybák obecný snáší 2 až 4 vajíčka, na nichž sedí střídavě oba ptáci po dobu 21 až 22 dnů. V těchto dnech jsou již na ostrůvcích desítky mláďat rybáků a také hnízda s vejci u párů, které zahnízdily později. Mláďata jsou živena drobnými rybkami a vodním hmyzem. Po 22 až 28 dnech budou mláďata schopna letu a začnou se určit lovit. Rybáci od nás odlétají koncem srpna na svá zimoviště v jižní Africe, která leží asi 9000 km od Tovačova. Odtud se k nám vrátí koncem dubna a začátkem května příštího roku. Rybáci obecní se dožívají až devíti let.


Projekt na podporu hnízdění rybáků obecných je příkladem úspěšné a dlouhodobé spolupráce těžařských společností a ornitologů – ochránců ptáků a přírody. Každoročně jej využívají desítky hnízdících párů rybáků obecných.


text: Jiří Šafránek

foto: JIří Šafránek

29.6.2016