Kalendář

 

Aktuální video

Informace o webu

Původní web MOS

Jsme členy

Česká společnost ornitologická
Birdlife-international-partner-logo
Oborová platforma ekologických nevládních organizací


Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Unie pro řeku Moravu
MAS - Partnerství Moštěnka

Spolupracujeme sŠtěrkovna Náklo je ostrovem biodiverzity v hanáckém obilném moři


Štěrkovna Náklo se nachází mezi Olomoucí a Litovlí na jižním okraji CHKO Litovelské Pomoraví. Vznikla těžbou štěrkopísku, kterou zde provozuje společnost CEMEX. Část štěrkovny je využívána jako přírodní koupaliště a zbytek je ponechán přírodě, původním živočichům a rostlinám. Při posledním průzkumu zde bylo zjištěno 329 druhů, včetně kriticky ohrožené přesličky různobarvé.

Štěrkovna Náklo

 

Přírodovědný průzkum prováděla Česká společnost ornitologická na popud společnosti CEMEX a jeho cílem bylo zjistit, jaký má vliv těžební činnost na přírodu v zemědělské krajině na Hané. Výsledky průzkumu ukázaly, že při těžbě štěrku vznikly vhodné podmínky pro mizející a ohrožené druhy živočichů a rostlin. Jde především o vodní a mokřadní druhy, ale také o druhy vázané na písčiny, jako je například svižník písečný a přeslička různobarvá.
Přírodovědci proto navrhli jednoduchá opatření, která zajistí zachování nebo i rozšíření vhodných podmínek pro zde žijící ohrožené a chráněná živočichy a rostliny.


Luboš Merunka, ředitel Divize kameniva CEMEX uvedl „Podle doporučení ČSO vytvoříme soustavu jezírek, která jsou nezbytná pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu. Aby nedocházelo k zarůstání a zastínění unikátních stanovišť, budeme pravidelně technikou narušovat plochy s písčitým podkladem a zároveň budeme kosit hustou vegetaci a prořezávat náletové dřeviny. Pískovna Náklo tak paradoxně, díky těžební činnosti a aktivním zásahům, může sloužit jako druhově bohatý „ostrov“ obklopený monokulturní krajinou“.


Štěrkovna Náklo je přitažlivá i pro protahující vodní ptáky. Zastavují se zde na tahu, za potravou a využívají ji i k odpočinku a k nocování. Ornitologové zde již například pozorovali potáplice malé i severní, potápku rudokrkou, morčáky prostřední, turpany hnědé, hoholy severní, husy běločelé i polní, racky bělohlavé i bouřní a severské drozdy cvrčaly.


Text: Jiří Šafránek

Foto: Cemex

22.8.2016