Kalendář

 

Aktuální video

Informace o webu

Původní web MOS

Jsme členy

Česká společnost ornitologická
Birdlife-international-partner-logo
Oborová platforma ekologických nevládních organizací


Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Unie pro řeku Moravu
MAS - Partnerství Moštěnka

Spolupracujeme sVýzkumČlenové a příznivci MOS se zapojují do různých regionálních ornitologických projektů. Zapojit se můžete však i do programů celostátních. V případě zájmu o jakoukoli spolupráci na kterémkoli z nich Vám rádi zašleme kontakt na příslušného koordinátora.

Přehled hlavních výzkumných a monitorovacích programů, do kterých je možné se v současnosti zapojit najdete zde (více pod jednotlivými odkazy):

Jednotný program sčítání ptáků

Mezinárodní zimní sčítání vodních ptáků

Monitoring ptáků v ptačích oblastech

Mapování hnízdišť rorýsů

Mapování vrabce domácího a dalších synantropních druhů

Sledování příletu a odletu tažných druhů ptáků

Pracovní skupiny ČSO (skupiny zaměřené na výzkum a ochranu některého druhu nebo skupiny druhů)

Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří

Zimní sčítání kání - pro bližší info kontaktujte Pavla Řepu: pavel.repa(at)nature.cz 
DALŠÍ ČLÁNKY

Zvýší změna klimatu přežívání krátkověkých ptáků?

Úspěšný pátý odchytový týden v Poodří


Za inteligencí krkavcovitých ptáků

Používají ptáci při navigaci čich?

Proč se břehouši vrací dříve na svá hnízdiště?

Rozšíření chocholouše obecného na střední Moravě v roce 2013

Jak dopadl Výzkumný terénní víkend v Jeseníkách


Osobnost ptáků je dána především prostředím


Ultrafialové vidění u ptáků se v evoluci objevilo několikrát


Městští kosi hnízdí dříve díky veřejnému osvětlení

Neonikotinoidy budou i nadále škodit ptákům


Několik zajímavých výsledků ze studia ptačích populací v černobylské oblasti


Ptáci ve městech změnili své antipredační chování

Biologické hodiny tikají rychleji samičkám modřinek s nezkušenými partnery


Pěvec s nejextrémnější migrací vůbec


Výsledky mapování hnízdišť čejky chocholaté na střední Moravě

Jak dopadl výzkumný terénní víkend v Beskydech

Monitoring výskytu chocholouše obecného


Několik výsledků dlouhodobého studia migrace ptáků na Helgolandu

Vyšly Zprávy MOS 69/2011

Jespák obecný (Calidris alpina), Gdaňský záliv a úspěch odečítacích kroužků