Kalendář

 

Aktuální video

Informace o webu

Původní web MOS

Jsme členy

Česká společnost ornitologická
Birdlife-international-partner-logo
Oborová platforma ekologických nevládních organizací


Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Unie pro řeku Moravu
MAS - Partnerství Moštěnka

Spolupracujeme sProběhl Výzkumný terénní víkend Odry


Víkend 27. – 29. května 2016 členové a příznivci Moravského ornitologického spolku zasvětili bádání a monitoringu ptáků. Již po šesté se uskutečnil Výzkumný terénní víkend (VTV), tentokrát v malebné krajině Oderských vrchů. Ubytování jsme měli díky ČSOP Odry zajištěno na romantické základně v Klokočově, která funguje jako vlaková zastávka.Z mnoha různých důvodů se počet účastníků těsně před akcí zredukoval na dvanáct, i tak jsme zvládli udělat pořádný kus práce. Hned večer jsme se rozsadili do tří aut a provedli monitoring chřástalů polních na Budišovsku, Vítkovsku a Melečsku. Bohužel řídké přepásané trávníky křiklounům zřejmě moc nesvědčí, a tak jsme napočítali mnohem více křepelek a rosniček. Následující ráno jsme se rozvezli do opuštěných a nezmapovaných kvadrátů, především v okolí Kružberka a Melče a „hodinovkovali“ jsme jednu hodinovku za druhou. Parné odpoledne jsme strávili u chaty s roztaženými sítěmi nalíčenými na datla, otevřeným pivem anebo jen tak zalezlí ve spacáku a dospávající brzké vstávání. Večer se jedna skupina vydala probádat tajemný kaňon řeky Moravice. Dobrodružná stezka za denními druhy se protáhla až do tmy a k chatě jsme se vrátili až po půlnoci. Druhá polovina účastníků zatím objevovala okolí chaty a vyčkávala, zda se něco uloví do sítě. V průběhu noci se strhla bouře, která visela dlouho ve vzduchu. Pršelo i téměř celé dopoledne, a tak z nedělního mapování nic nebylo. Sluníčko vystrčilo svou umytou hlavu až okolo poledne, kdy už většina účastníků byla na cestě ke svým domovům.A co že jsme viděli? Mimo běžné druhy, u kterých jsme se snažili prokázat co nejvyšší kategorii hnízdění, nás potěšili ptáci běžní méně. Na polích a lukách chraplavě pozpěvovali strnadi luční, ze země žebraly křepelky a na stromech vrkaly hrdličky divoké. Zaroslté meze, ale i lesní paseky ovládali ťuhýci obecní. A v křovinách u Kružberka se podařilo najít i pěnici vlašskou. V lesích občas zakřičel datel a po nocích jsme si povídali s párečkem puštíků obecných. A na loukách tu a tam zachřástal chřástal. Velké překvapení pak přinesli dravci. Pozorovali jsme motáka lužního i pochopa. A asi největší špek – podařilo se najít dva orly křiklavé. A dokonce by se mohlo zdát, že je to i páreček.Bližší podrobnosti o letošním VTV se dočtete v podzimním čísle Moudivláčka po té, až zpracujeme data. Nezbývá tedy, než poděkovat všem účastníkům za pomoc v terénu a České zemědělské univerzitě za finanční podporu. Nu, a už se můžeme těšit na příští rok. A kde že VTV bude? Poměrně jasný plán padá na „českomoravskou ostudu“ – tedy do nepokrytých kvadrátů na hranici Moravy a Čech.Text: Kateřina Ševčíková

Foto: Ondřej Boháč, Daniel Křenek, Kateřina Ševčíková


Liška obecná Liška obecná
Konipas bílý Konipas bílý
Orel křiklavý Orel křiklavý
Orel křiklavý Orel křiklavý
Orel křiklavý Orel křiklavý
Moták lužní Moták lužní
Pěnice slavíková Pěnice slavíková
Ťuhýk obecný Ťuhýk obecný
Pěnice vlašaská Pěnice vlašaská
Drozd kvíčala Drozd kvíčala
Nastavení fotogalerie